MOVE WEEK = týden pohybu 25-31.5.2020

 „Společně v pohybu

 

 

Move Week (týden pohybu) je jednou z hlavních součástí kampaně NowWeMove = kampaň na podporu aktivního způsobu života

Jedná se o největší evropskou událost v ROCE 2020 uskuteční se ve 38 zemích Evropy.

Cílem NowWeMove je zapojit do roku 2020 do pravidelných pohybových aktivit přes 100 milionů Evropanů.

Hlavním úkolem je propagovat benefity aktivního životního stylu a pravidelných pohybových aktivit a sportu pro kvalitu života.

Proč je tato kampaň pořádána?

- 2/3 dospělé populace Evropy nedosahuje doporučení ohledně pravidelných pohybových aktivit

- 600 tisíc úmrtí v Evropě má přímou souvislost s pohybovou inaktivitou

- 100 miliard EUR je vynakládáno na zdravotní péči související s nedostatkem pohybových aktivit