Finanční podpora MŠMT 2017 z programu VIII

11.01.2018 11:11

Rozhodnutím č. 502017_8_1287 byla poskytnuta Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy neinvestiční dotace  ze státního rozpočtu Česté republiky 2017 pro TJ Sokol Pokratice - Litoměřice z.s. ve výši 149.000,- Kč na podporu činnosti mládeže (program VIII - Organizace sportu ve sportovních oddílech). Tato dotace byla využita na částečnou úhradu nákladů spojených s trenérskou a instruktorskou činností pro mládež do 18 roků  - částka 87.300 ,-Kč. Dále byla využita na nákup výzbroje  a výstroje mládežnických družstev  - částka 61.700,-Kč.