Pojištění

Od 1.1. 2017  je pojištění   u Kooperativa, a.s 

Více informací naleznete zde:

Pojištění trenérů a cvičitelů - číslo pojistné smlouvy  7721008020

Úrazové pojištění -  číslo pojistné smlouvy  4950050842