Odbor Sportu pro všechny TJ Sokol Pokratice

 Sport pro všechny ( dříve ZTJ, ZRTV, ASPV)

    Počátky Sportu pro všechny v Pokraticích jsou spojeny se získáním objektu dnešní tělocvičny v roce 1949. Objekt restaurace s tanečním sálkem byl upraven a pod vedením cvičitelů Chadraby a Tampírové zde bylo zahájeno cvičení. Bylo zaměřeno na gymnastická cvičení mládeže a dospělých – ZTV /základní tělesná výchopva). Pod vedením celé řady dalších cvičitelů (Rozboud, Miřátský, Holovský, Kořán, Miltnerová, Košťálová, Šálková) postupně stoupl počet členů, cvičenci se zúčastňovali různých soutěží, pořádali a vystupovali na tělovýchovných akademiích. S příchodem nových cvičitelů (Adamus, Nekovářová, Grohová, Bitalová) se činnost rozšířila o nové druhy pohybových aktivit – džezgymnastiku, sportově rekreační činnost a cvičení a pobyt v přírodě.

   Výstavbou sídlišť koncem 70-tých let došlo k největšímu rozvoji odboru ZRTV (základní a rekreační tělesná výchova). Vlastní cvičení se rošířilo na všechny věkové kategorie – od cvičení dětí od dvou let s rodiči až po cvičení seniorů v různých formách a odvětvích (aerobic, kondiční cvičení, gymnastika, nohejbal, košíková). Byly také pořádány akce pro širokou veřejnost – běhy, orientační závody, Dny dětí a žen, turnaje v nohejbalu, vybíjené a volejbalu. Hlavními aktéry byli Karlíková, Grimová, Mikulová, Králíčková, Štěchová, Chaloupková, Cigánek, Hrkal, Rehuš a další. Průkopnickým činem bylo cvičení pro ženy s nadváhou , tzv Obézky, které bylo pořádáno od roku 1987 2x ročně.

   V roce 1992 se změnil název odboru na SPV (Sport pro všechny v rámci ASPV spolu s aerobikem, tanečním sportem, jogou, ...) a konkurenční prostředí různých soukromých iniciativ (Fitcentra, posilovny) nutilo činnost v této oblasti ke změnám. U mládeže jde o pestrost a nové druhy v činnosti – např. soutěže Medvědí stezka, bränball, cube a další, u dospělých je zájem o zdravotní cvičení, různé hry a kondiční cvičení. Nositeli těchto inovací byli Ušalová, Slahučková, Soumarová, Stibingerová, Ziková, Svoboda, Sojka a další.

   Novým fenoménem od roku 2004 je tvorba vlastních pódiových vystoupení navazující na tradici vystoupení na sletech. Groteska mužů „Chlapci na lavičce“ nebo vystoupení mužů a žen „Karimatky“ sklidilo zasloužené uznání na různých přehlídkách a akcích včetně Festivalu sportu pro všechny v roce 2005 v Olomouci (Růžička).

    Hlavně mládež se zúčastňovala různých soutěží, největších úspěchů dosahuje žactvo v gymnastice, Medvědí stezce a atletice /medailová umístění v republikových soutěžích/, dospělí se dobře umisťují v krajských a okresních přeborech – volejbal a sálová kopaná.

  V současné době probíhá cvičení v tělocvičně TJ  a nabízí tyto aktivity :

 

Zveme Vás srdečně na naše sportoviště, upřesnění časů a míst na tomto zde, dále pak na na vývěskách a v místním tisku a televizi.